Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

Akreditované vzdělávací programy

Akreditace vzdělávací instituce

Model CAF

Model CAF pro vedoucí úředníky

Finanční vzdělávání - Prezenční vzdělávání

Finanční vzdělávání - E-learning

Finanční vzdělávání pro vedoucí úředníky - Prezenční vzdělávání

Finanční vzdělávání pro vedoucí úředníky - E-learning

Strategické plánování - Prezenční vzdělávání

Strategické plánování - E-learning

Strategické plánování pro vedoucí úředníky - Prezenční vzdělávání

Strategické plánování pro vedoucí úředníky - E-learning

Implementace moderních metod řízení - Prezenční vzdělávání

Implementace moderních metod řízení - E-learning

Implementace moderních metod řízení pro vedoucí úředníky - Prezenční vzdělávání

Implementace moderních metod řízení pro vedoucí úředníky - E-learning

Protikorupční jednání - Prezenční vzdělávání

Protikorupční jednání - E-learning

Protikorupční jednání pro vedoucí úředníky - Prezenční vzdělávání

Protikorupční jednání pro vedoucí úředníky - E-learning

Etika ve veřejné správě - Prezenční vzdělávání

Etika ve veřejné správě - E-learning

Etika ve veřejné správě pro vedoucí úředníky - Prezenční vzdělávání

Etika ve veřejné správě pro vedoucí úředníky - E-learning

Právo a legislativa - Prezenční vzdělávání

Právo a legislativa pro vedoucí úředníky - Prezenční vzdělávání

Projektové řízení - Prezenční vzdělávání

Projektové řízení pro vedoucí úředníky - Prezenční vzdělávání

Komunikační a prezentační dovednosti - Prezenční vzdělávání

Komunikační a prezentační dovednosti pro vedoucí úředníky - Prezenční vzdělávání

Řízení lidských zdrojů - Prezenční vzdělávání

Řízení lidských zdrojů pro vedoucí úředníky - Prezenční vzdělávání

Lektorské dovednosti - Prezenční vzdělávání

Lektorské dovednosti pro vedoucí úředníky - Prezenční vzdělávání

Právo a legislativa - E-learning

Právo a legislativa pro vedoucí úředníky - E-learning

Manažerské dovednosti - Prezenční vzdělávání

Manažerské dovednosti pro vedoucí úředníky - Prezenční vzdělávání

Procesní řízení - Prezenční vzdělávání

Procesní řízení pro vedoucí úředníky - Prezenční vzdělávání

Procesní řízení - E-learning

Procesní řízení pro vedoucí úředníky - E-learning

Základy společenské odpovědnosti - Prezenční vzdělávání

Základy společenské odpovědnosti pro vedoucí úředníky - Prezenční vzdělávání

Zavedení modulu Společenské odpovědnosti organizace - Prezenční vzdělávání

Zavedení modulu Společenské odpovědnosti organizace pro vedoucí úředníky - Prezenční vzdělávání

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích - Prezenční vzdělávání

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích pro vedoucí úředníky - Prezenční vzdělávání

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Prezenční vzdělávání

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích pro vedoucí úředníky - Prezenční vzdělávání

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC - Prezenční vzdělávání

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC pro vedoucí úředníky - Prezenční vzdělávání

Certifikáty zaměstnanců

Martin Havlík - certifikace PRINCE2

Jan Obrovský - certifikace Pedagogické dovednosti lektora

Jan Obrovský - osvědčení o jmenování zkušebním komisařem