AQE advisors

Aktuality

Předmětem projektu je implementace konceptu Age Managementu do personálních procesů a praxe společnosti AQE advisors, a. s. prost... více
Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více

O společnosti

AQE advisors, a. s. je přední poradenská a vzdělávací společnost poskytující služby subjektům veřejného i soukromého sektoru. Hlavní aktivity společnosti se zaměřují zejména na zefektivnění výkonu státní správy a samosprávy.

Mezi naše hlavní činnosti patří zejména:

  • poradenství při čerpání dotací z fondů EU,
  • podpora realizace a řízení EU programů,
  • strategické plánování a regionální rozvoj,
  • ekonomické poradenství a finanční plánování,
  • procesní modelování,
  • řízení lidských zdrojů a vzdělávání,
  • a jiné.

Společnost AQE advisors, a. s., na trhu působí již od roku 1991. Díky naší dlouhé historii jsme schopni našim zákazníků zajistit kontinuitu, zkušenosti a tým specializovaných expertů. Unikátní znalostní databanka, kterou disponujeme, nám umožňuje v každé činnosti nabízet významnou přidanou hodnotu. Služby naší společnosti využilo již několik set zákazníků.

Zkušenosti a postupy expertů společnosti jsou pravidelně publikovány v odborném tisku, prezentovány na celé řadě tematických konferencí a seminářů, a jsou pokládány jako odborný standard pro celou řadu postupů.

Spolupracujeme s řadou poradenských agentur z členských států Evropské unie. Průběžně s nimi sdílíme know-how a snažíme se nabízet řešení, které již byly úspěšně aplikovány na území Evropské unie.