AQE advisors

Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

Manažerský nástroj na řízení hospodaření ve veřejné správě – FISO

OP PIK

 

Ekonomický informační systém FISO bude na českém trhu unikátní svým zaměřením, funkcionalitou a možnostmi, které nabídne. Jde o vývoj mohutného softwarového nástroje sloužícího k profesionálnímu řízení municipalit, včetně jejich příspěvkových organizací.

Cílem projektu je dosáhnout průlomového zvýšení efektivity při řízení a hodnocení hospodaření, včetně finančního plánování a určování trendů vývoje municipalit. Na základě výzkumu specifických potřeb tohoto segmentu bude vytvořen SW pro zkvalitnění řízení hospodaření veřejného sektoru, který zvýší efektivitu vynakládaných finančních prostředků. Zároveň vyvíjený SW vytvoří transparentní prostředí vůči občanům územních samosprávných celků. Projekt je rozdělen do tří fází, které tvoří výzkum, tvorba SW a pilotní ověření.

Výstupem projektu bude časová úspora při sestavování rozpočtu, možnosti výsledků vhodných pro tablety a chytré telefony. Nedílnou součástí je především bezpečná práce s daty, evidence rozpočtových opatření, snadný přenos z a do ERP systémů (VERA, GINIS, Fenix ad.). Systém umožní snadné sledování a vyhodnocování závazných ukazatelů, či zpracování dat příspěvkových organizací a navíc bude možné porovnat hospodaření těchto uspořádání stejného typu mezi sebou.

Díky tomuto manažerskému nástroji obce mohou získat příklady dobré i špatné praxe v ekonomice a hospodaření, souhrny za zřizovatele a všechny jeho příspěvkové organizace a také možnosti kvalifikované podpory uživatelů nejen v softwarové, ale i v odborné oblasti.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU.