AQE advisors

Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

Články

Metodika vychází z hierarchie pyramidy potřeb, kdy klíčová je identifikace úrovně a struktury posloupnosti potřeb. Tato posloupnost je určena na základě stanovení minimálního požadavku na funkčnost systému a jeho vyšší úrovní vyspělosti se posouvá dál a dál, až do fáze, kdy organizace určuje podmínk... více
Zaměstnanci společnosti AQE advisors, a.s. společně se zástupci města Znojma připravili záměr na realizaci pilotního systému zaměřeného na zefektivnění řízení zdrojů, čímž se rozumí zajištění vhodné kombinace vstupů (majetek, finance, lidé) a výstupů (služby poskytované veřejným sektorem) - vazba na... více
Společnost AQE advisors v rámci rozšíření svých služeb v oblasti zefektivnění veřejné správy a podpory projektového řízení vytvořila komplexní metodiku projektového řízení určenou pro širokou škálu organizací veřejného sektoru - správní úřady, kraje, města i jimi zakládané a zřizované organizace.Pod... více
Společnost AQE advisors si je vědoma potřeby zlepšování svých služeb, k čemuž v rámci implementace systému kvality dle ISO 9001 a 10006 implementovalo interní znalostní databanku, která je ve společnosti budována od samotného vzniku AQE. Interní znalostní databanka je součástí konceptu AQE, který ve... více
Cílem Vnitřního integrovaného systému projektů (VISP) je zvýšit absorpční kapacitu města, což povede následně k úspoře prostředků města - dojde ke zkvalitnění databanky projektových záměrů, kdy pomocí kvalifikovaného poradenství bude mít město lepší přehled o fakticky možných a dotovatelnýc... více
V souvislosti s finanční krizí, která zasáhla všechny oblasti globální ekonomiky, nabízíme balíček komplexních řešení pro města a obce České republiky, prostřednictvím nichž jsme připraveni plnit individuální požadavky na úspory a přihlížet k jedinečnosti situace konkrétních úřadů. Pro stažení ... více
Počet nalezených článků   26
zobrazeny články od   21 do 26