AQE advisors

Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

Články

17.04.2014
KM představuje pohled organizace veřejné správy na uspokojivé zvládnutí pracovního výkonu v rozsahu daném popisem (náplní) práce. Zpravidla je kompetenční model prezentován ve formě tabulky. Typický KM obsahuje mix vlastností, chování, vlastností a dovedností, jak uvádím na příkladu části kompetenč... více
06.03.2014
KM představuje pohled organizace veřejné správy na uspokojivé zvládnutí pracovního výkonu v rozsahu daném popisem (náplní) práce. Zpravidla je kompetenční model prezentován ve formě tabulky. Typický KM obsahuje mix vlastností, chování, vlastností a dovedností, jak uvádím na příkladu části kompetenč... více
20.02.2014
Řízení na základě kompetencí (MBC - Management by Competencies) je typem řízení, které vychází z přesvědčení vedení úřadu, že zaměstnanci jsou pro organizaci klíčoví a svými kompetencemi velkou měrou přispívají k úspěchu či neúspěchu organizace. Je nutné si uvědomit, že pojem kompetence se v českém ... více
31.01.2014
Získávání a navazující výběr zaměstnanců jsou klíčovými personálními činnostmi, které zajišťují kvalitu lidí vstupujících do organizace veřejné správy. Úkolem získávání je „oslovení" uchazečů, s pokud možno, kompetencemi pro obsazované pracovní místo, z nichž si poté bude organizace vybírat zam... více
21.01.2014
Výběr zaměstnanců - alfa a omega úspěšnosti fungování organizace nejen veřejné správy. Možná to zní poněkud nadneseně, ale každodenní práce v roli poradců na úřadech územních samosprávných celků v oblasti řízení lidských zdrojů, nám tuto tezi potvrzuje. Zejména excelentní organizace a jejich lídři ... více
18.12.2013
Model CAF (Společný hodnotící rámec) slaví 10 let od svého zavedení do Veřejné správy ČR. Od samého počátku v roce 2003 do dnešní doby přinesl svým uživatelům jedinečný komfort při řízení organizace (úřadu, školy, příspěvkové organizace měst) ve smyslu orientace na efektivitu a kvalitu poskytovaných... více
09.10.2013
Řízení lidských zdrojů je alfou a omegou efektivně fungující organizace nejen veřejného sektoru. Právě veřejný sektor stojí v současné době před problémem jak dál v této oblasti. Personální řízení, ač je nepochybně vnímáno jako jedna z priorit, je ponecháno na samotných organizacích, kde kvalita tét... více
15.08.2013
Řízení lidských zdrojů je alfou a omegou efektivně fungující organizace nejen veřejného sektoru. Právě veřejný sektor stojí v současné době před problémem jak dál v této oblasti. Personální řízení, ač je nepochybně vnímáno jako jedna z priorit, je ponecháno na samotných organizacích, kde kvalita tét... více
Aktuálně se nacházíme rok a půl před koncem programovacího období 2007-2013 a v polovině období pro čerpání (do konce roku 2015). Je proto vhodný čas k rekapitulaci pokroku čerpání jednotlivých operačních programů. Protože aktuální programové období v naprosté většině programů nezačalo dříve než na ... více
Tato analýza se zaměřuje na srovnání úspěšnosti čerpání v rámci velmi významné skupiny oprávněných žadatelů - organizací zřizované nebo zakládané kraji (dále jen řízené organizace). více
Počet nalezených článků   26
zobrazeny články od   11 do 20