Aktuality

Předmětem projektu je implementace konceptu Age Managementu do personálních procesů a praxe společnosti AQE advisors, a. s. prost... více
Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více

Aktuality

16.06.2011
Zajímáte se o oblast projektového řízení a EU fondů? Poradenská společnost s 20-ti letou zkušeností poskytující služby převážně subjektům veřejného sektoru hledá a průběžně obsazuje pozice na různých úrovních projektového řízení. více
10.06.2011
Společnost AQE advisors, a.s. navýšila k 2. červnu 2011 základní kapitál společnosti o 7.000.000,- Kč na celkovou výši 10.000.000,- Kč. Navýšení základního kapitálu bylo provedeno z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v řádné účetní závěrce, a to z nerozděleného zisku minulých let. Společnost AQ... více
26.04.2011
Rádi bychom vás pozvali na setkání uživatelů modelů CAF. Myšlenka, dát dohromady všechny, kteří model CAF aktivně využívají, již rezonovala delší dobu. Společnou aktivitou ředitele Odboru veřejné správy MVČR a vedení naší společnosti se podařilo tuto akci zorganizovat. Konat se bude ve čtvrtek 26. k... více
22.03.2011
Společnost AQE advisors, a.s. hledá vhodné kandidáty na pozici samostatný programátor. více
08.02.2011
Společnost AQE advisors, a.s. hledá zkušené lektory pro výukovou činnost. Poptáváme zejména kandidáty s předchozí lektorskou zkušeností v těchto oblastech pro klienty z řad veřejného sektoru (školení pro vedoucí zaměstnance, ostatní úředníky): více
20.01.2011
Společnost AQE advisors a.s. nabízí v návaznosti na aktuální potřeby organizací veřejného sektoru v oblasti zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb zavedení modelu řízení kvality „Společný sebehodnotící rámec - CAF".Společný hodnoticí rámec (Common Assessment Framework, dále jen „mo... více
07.01.2011
Pro naše klienty z řad veřejného sektoru jsme zajistili na 378 projektů dotaci v celkovém souhrnu 6.354.728.000 Kč.Pro naše klienty - subjekty státní správy a samosprávy aktuálně řídíme a monitorujeme 83 projektů v celkové investiční hodnotě 2.788.748.000 Kč.Údaje platné k 31. 12. 2010. více
02.12.2010
Dne 1.12.2010 nastoupila do oddělení Administrace a řízení projektů Jarmila Svobodová. Zkušenosti s projekty financovanými ze Strukturálních fondů EU, Programu švýcarsko-české spolupráce a Finančních mechanismů EHP/Norska získala ve veřejném sektoru. Během své dosavadní praxe se podílela na hodnoce... více
14.11.2010
Dovolujeme se Vás informovat o změně adresy sídla naší společnosti z Jakubského nám. 2 na třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno. více
10.11.2010
S ohledem na to, že se nacházíme krátce za polovinou programovacího období 2007-2013, je vhodný čas k určité rekapitulaci pokroku čerpání operačních programů. Protože aktuální programové období v naprosté většině programů nezačalo dříve než na jaře roku 2008, celková úroveň čerpání operačních progra... více
Počet nalezených článků   177
zobrazeny články od   91 do 100