Aktuality

Předmětem projektu je implementace konceptu Age Managementu do personálních procesů a praxe společnosti AQE advisors, a. s. prost... více
Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více

Aktuality

10.12.2013
Předložený rozpočet na rok 2014 vládou v demisi nové Poslanecké sněmovně se v oblasti sdílených daní nepatrně liší oproti původnímu návrhu ze září letošního roku. V celkovém objemu je hodnota sdílených daní alokována obcím vyšší o 1,68 mld. Kč. Změna nastala u položek 1111 – navýšení o 0,68 mld. ... více
07.11.2013
Dne 9. 12. 2013 pořádáme otevřený kurz k Novému občanskému zákoníku ve školicích prostorách naší společnosti na adrese Tř. Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno. více
16.10.2013
Společnost AQE advisors a.s. Brno, obdobně jako v loňském roce, organizuje odborný seminář, tematicky zaměřený na Řízení lidských zdrojů, konkrétně na oblast výběru nejvhodnějšího uchazeče. Cílem semináře je předat personalistům úřadů zkušenosti a dovednosti z realizovaných téměř dvě sta výběrových ... více
11.10.2013
Realizujeme školení zaměřené na Nový občanský zákoník nejen pro zaměstnance úřadů organizací veřejného sektoru.Cílem školení Nový občanský zákoník účinný od 1.1. 2014 je seznámit účastníky s hlavními novinkami, které přináší rekodifikace soukromého práva, tedy předně zákon č. 89/2012 Sb., občanský z... více
01.10.2013
Jako každý rok jsme připravili výpočet sdílených daní na rok 2014. Můžete si tak snadno vypočítat hodnoty sdílených daní pro váš rozpočtový výhled (sekce „ke stažení - sdílené daně 2014, sdílené daně 2015, sdílené daně 2016").V současné nepřehledné politické situaci je nesnadné odhadovat hodno... více
15.08.2013
ÚVODMinisterstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky aktualizovalo harmonogram výzev o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP). PŘELED PODPOROVANÝCH AKTIVIT- zateplení obvodových plášťů veřejných budov, aplik... více
24.06.2013
Model CAF (Společný hodnotící rámec) je již od r. 2003 jedinečným nástrojem pro řízení kvality poskytovaných služeb ve veřejné správě ČR. Stal se jím zejména pro svoji jednoduchost, uchopitelnost, logickou strukturu a minimální nároky na financování. Svoji oblibu dokazuje i v dnešní době, kdy celá ř... více
11.12.2012
Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí potenciál CSR v prostředí jak privátního sektoru, tak Veřejné správy ČR. Organizace, které ... více
06.12.2012
Dlouhodobě se zaměřujeme na podporu řízení lidských zdrojů a díky stále se zvyšujícím požadavkům na podporu rovnosti mužů a žen na trhu práce jsme rozšířili naši poradenskou činnost i o realizaci gender auditů a o následnou implementaci navržených opatření. Naším cílem je prostřednictvím objektivníh... více
04.12.2012
V současné době prochází procesy související s vymáhání pohledávek vzniklých při výkonu přenesené a samostatné působnosti města změnami, které jsou vyvolány změnou souvisejících právních předpisů (Zákonem č. 30/2011 Sb., se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony). Správno... více
Počet nalezených článků   177
zobrazeny články od   61 do 70