Aktuality

Předmětem projektu je implementace konceptu Age Managementu do personálních procesů a praxe společnosti AQE advisors, a. s. prost... více
Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více

Aktuality

12.02.2015
V průběhu loňského roku jsme pro našeho klienta - Krajský úřad Libereckého kraje realizovali projekt „Dalším krokem ke kvalitě", který byl zaměřen na vzdělávání zaměstnanců KrÚ v oblasti práva a legislativy v akreditovaných kurzech: veřejné zakázky, korupce, pracovní právo, zákon o krajích, zá... více
05.02.2015
Realizace projektu s reg. číslem CZ.1.07/3.2.05/05.0033, který byl podpořen v rámci 5. výzvy Olomouckého kraje pro oblast 3.2 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost se dostává do 2. fáze realizace - tj. vlastní pilotní proškolení. více
05.02.2015
Jaké budou nové operační programy? Jaké projekty budou podporovány? Budou se měnit podmínky administrace projektů? Na co se již nyní můžete připravit v souvislosti s plánováním svých projektů tak, aby Vaše šance na úspěch byly co největší? Chcete se inspirovat úspěšnými projekty ostatních žadatelů? ... více
04.02.2015
Představujeme Vám naše nové akreditované kurzy, jejichž cílem je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání ve zdravotnictví, konkrétně v oblasti dalšího vzdělávání nelékařských pracovníků resp. zdravotních sester, pečovatelek.Konkrétně se jedná o tyto kurzy:Efektivní komunikace s pacientemManažerské mini... více
Vážené dámy, vážení pánové,Dovolte mi Vás srdečně pozvat na náš úspěšný kurz zaměřený na Time management a osobní efektivita, jehož cílem je naučit účastníky efektivně hospodařit se svým časem i časem ostatních. Kurz se bude konat v úterý 17. února 2015 ve školicí místnosti v centru Brna - Tř. Kpt.... více
16.01.2015
V letech 2008 - 2014 většina obcí realizovala projekty zaměřené na zvýšení kvality řízení podporované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy č. 4.1. Výstupy, které obce získaly, jsou různé a různě kvalitní. Mnohdy nedošlo k tomu, že by obce reálně získali pro sebe, úřad a ... více
08.12.2014
Při příležitosti 20. výročí uvedení SW FISO na trh přichází naše společnost se speciální akcí. Za pořízení programu FISO uživatel zaplatí pouze 5 000,- Kč. Zároveň se společnost AQE advisors zavazuje, že tyto finanční prostředky poukáže na nadační fond dětské onkologie Krtek, který naše společnost d... více
02.12.2014
Dne 25. Listopadu se konal ve Španělském sálu Pražského hradu „Slavnostní večer" - předání Národní ceny kvality ČR za společenskou odpovědnost a další ocenění v oblasti kvality.Jak je již pravidlem, ocenění kvality ve veřejném a podnikatelském sektoru se vždy zakončí slavnostním večerem ve Špan... více
04.11.2014
Pro cílovou skupinu zaměstnanců úřadů veřejného sektoru jsme připravili prezenční kurz s názvem Vybrané otázky exekučního řízení v ČR, dopady NOZ na civilní exekuce.Právní úprava civilních exekucí na území České republiky se již od roku 2001 vyznačuje specifikem, kterým je dvoukolejnost režimů veden... více
20.10.2014
Realizace projektu s reg. číslem CZ.1.07/3.2.04/05.0093, který byl podpořen v rámci 5. Výzvy JMK pro oblast 3.2 OP VK se blíží ke konci. V rámci projektu bylo realizováno 5 pilotních prezenčních kurzů a došlo k úspěšnému podpoření 51 osob (50 žen a 1 muže). Kromě prezenčního vzdělávání bylo finálně ... více
Počet nalezených článků   177
zobrazeny články od   41 do 50