Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

Nájem bytu, domu a prostor pronajatých za účelem podnikání - nový akreditovaný kurz MVČR

Uvádíme nový, zcela specifický kurz vedený naprostou špičkou v oboru!

Lektrkou kurzu je JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu České republiky, kde rozhoduje o sporech ve věcech nájmu, včetně exekuce, výkonu rozhodnutí a společenství vlastníků. Jako lektorka působí v Justiční akademii v Kroměříži.

Seminář přinese podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v části upravující nájem bytu a nájem prostor sloužících podnikání. Cílem je poukázat jak na úpravu v občanském zákoníku, tak i na aktuální judikaturu vyšších soudů.

Termín: 7. 9. 2017 (čtvrtek), od 9:00, Brno (v sídle společnosti)

Cena/os.: 3 200 Kč, akreditovaný kurz MVČR, osvobozeno od daně dle § 57 zákona č. 235/2004 Sb.

I. Nájem bytu a domu
 • úprava nájmu bytu v NOZ (předmět a účel nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran)
 • podnájem
 • nájemné - výše, prodlení, zvyšování, jistota
 • služby (zákon č. 67/2013 Sb.)
 • skončení nájmu (na dobu určitou, na dobu neurčitou - prolongace, přechod nájmu, výpověď (náležitosti, výpovědní doba, důvody, přezkum oprávněnosti, odevzdání bytu), vyklizení bytu.
 • družstevní byt
 • služební byt
 • přechodná ustanovení

II. Nájem prostor za účelem podnikání

 • účel nájmu
 • práva a povinnosti stran
 • skončení nájmu, převod nájmu na dobu určitou, na dobu neurčitou, výpověď
 • náhrada za převzetí zákaznické základny
 • přechodná ustanovení

Přihlašování na e-mailu kratochvilova@AQE.cz

Další kurzy naleznete na našich specializovaných webových stránkách.