Aktuality

Předmětem projektu je implementace konceptu Age Managementu do personálních procesů a praxe společnosti AQE advisors, a. s. prost... více
Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více

Aktuality

29.06.2016
Vážení,Dovolujeme si Vás pozvat na náš odborný kurz „Správné vedení stavebních deníků dle stavebního zákona (183/2006 Sb.) a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb", který má za cíl vymezit význam vedení stavebního deníku v širších souvislostech, kriticky analyzovat současnou právn... více
27.06.2016
Dovolte nám, bychom Vás informovali o možnosti čerpání finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím výzvy č. 43 OPZ.Na rozdíl od již vyhlášených výzev (např. POVEZ II) bude možné mimo jiné podporovat výuku měkkých dovedností (např. komunikační dovednosti, vedení lidí, obchodní dov... více
18.04.2016
Společnost AQE advisors, a.s.si Vám dovoluje nabídnout dva nové akreditované semináře (akreditace Českou asociací sester - 4 kredity) „Efektivní komunikace s pacientem" v termínu 14. 6. 2016 a „Psychohygiena zdravotní sestry" v termínu 15. 6. 2016 pro nelékařské zdravotnické pracovníky:&nb... více
29.03.2016
Akreditovaný seminář (akreditace Českou asociací sester - 4 kredity) „Manažerské minimum pro estry ve vedoucí pozici v ošetřovatelském procesu II" pro nelékařské zdravotnické pracovníky je již v termínu 30. 03. 2016 obsazen, a proto si vám dovoluje nabídnout další termín tohoto kreditovaného vz... více
18.03.2016
V návaznosti na poptávku našich dlouhodobých klientů z řad soukromých společností, realizujeme projekt POVEZ II, jež je zaměřen na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců.Spustili jsme nové webové stránky, které informují o projektu, jeho podmínkách a příležitostech čerpat až 100% nákladů na vzdělá... více
10.02.2016
Společnost AQE advisors, a.s. si vám dovoluje nabídnout dva akreditované vzdělávací semináře (akreditace Českou asociací sester - 4 kredity) pro nelékařské zdravotnické pracovníky v rámci úspěšného programu„Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích" se bude konat ... více
09.02.2016
Dovolujeme si Vám představit soubor třech aktuálních kurzů pro zaměstnance stavebních úřadů.Pro více informací o kurzech klikněte na níže uvedené odkazy v PDF. Stavební zákon ve vazbě na občanský zákoník Správné vedení stavebních deníků dle stavebního zákona Správní řád v aplikační praxi staveb... více
01.02.2016
Školitel: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.Problematika stavebního práva a stavebního řízení je neoddělitelně spjata se základním posláním činnosti státu, do nějž se řadí i zájem na řádném výkonu správy. S tímto posláním je spojena celá řada povinností adresátů této činnosti státu, v rovině stavebního... více
13.01.2016
Realizace projektu s reg. číslem CZ.1.07/3.2.05/05.0033, který byl podpořen v rámci 5. výzvy Olomouckého kraje pro oblast 3.2 OP VK se dostává do 3. fáze realizace - školení v rámci udržitelnosti projektu. Ve 2. fázi realizace, tj. vlastní pilotní proškolení, proběhlo 7 pilotních prezenčních kurzů a... více
27.11.2015
Do naši brněnské kanceláře, hledáme zkušeného pracovníka na pozici Projektového manažera juniora.Naše společnost dlouhodobě působí v oblasti komplexního poradenství při čerpání dotací ze strukturálních fondů EU.Náplň práce:odpovědnost za zpracování projektových žádostí o dotaci ze strukturálních fon... více
Počet nalezených článků   177
zobrazeny články od   21 do 30